Chúng tôi cần gì?

  • Các nhà chuyên môn năng động trẻ tuổi luôn sẵn sàng đón nhận những thách thức mới.
  • Luôn là người năng động, có phẩm chất lãnh đạo, có thể làm việc theo nhóm.
  • Thích thú với những việc đang làm, luôn tìm kiếm thành công.
  • Sẵn sàng àm việc trong môi trường cạnh tranh.

Nộp đơn ở đâu?

Vui lòng gửi hồ sơ kèm Sơ yếu lý lịch mới nhất đến địa chỉ career@exelplastech.com

English Vietnam
Hồ Sơ
Tầm nhìn / Sứ mệnh

 
© BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY TNHH EXEL PLASTECH