Cơ sở sản xuất

Số 1 KCN Việt Nam -Singapore II-A Đường số 16, Khu Công Nghiệp Việt Nam- Singapore II-A, huyện Tân Uyên,
tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

ĐT : +84 6502 221106
Fax : +84 6502 221108
Email : sales@exelplastech.com
 

Quốc tế Presence


Di chuyển con trỏ đến vị trí tương ứng để biết thêm thông tin chi tiết
"Nhiều vị trí gần trung tâm yêu cầu chính. TTL góp phần vào việc giảm Dấu chân cacbon để tránh hoạt động đóng gói chéo trong quá trình phân phối đường dài."
English Vietnam
Hồ Sơ
Tầm nhìn / Sứ mệnh

 
© BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY TNHH EXEL PLASTECH